'stycznia', 2 => 'lutego', 3 => 'marca', 4 => 'kwietnia', 5 => 'maja', 6 => 'czerwca', 7 => 'lipca', 8 => 'sierpnia', 9 => 'września', 10=> 'października', 11 => 'listopada', 12 => 'grudnia'); $dzientygodnia_PL = array('Monday' => 'poniedziałek', 'Tuesday' => 'wtorek', 'Wednesday' => 'środę', 'Thursday' => 'czwartek', 'Friday' => 'piątek', 'Saturday' => 'sobotę', 'Sunday' => 'niedzielę'); echo "Dziś mamy " . $dzientygodnia_PL[$dzientygodnia].", ".$dzien." ".$miesiac_PL[$miesiac]." ".$rok." roku."; ?>